logotype
Źródła PDF Drukuj Email

OPRACOWANIA

"Jan Lechoń Poezje"
wyd: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
oprac: Roman Loth

"Poezja polska" - Od średniowiecza do współczesności
oprac: Anna Rajca, Jerzy Polanicki

"Leksykon poetów" - dla szkół i miłośników poezji
oprac: Janusz Termer

"Współcześni poeci polscy" - poezja polska od roku 1956
oprac. Krzysztof Karasek

"Helikon sarmacki" - wątki i tematy polskiej poezji barokowej
wyd: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
oprac: Andrzej Vincenz, Marian Malicki

"Poetyka stosowana"
WSiP 1978
Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch

"Encyklopedia staropolska ilustrowana" Tom I, II, III, IV
Wiedza Powszechna 1972
Zygmunt Gloger

ZBIORY I TOMIKI POEZJI

1. "Wiersze zebrane Mieczysław Jastrun"

2. "Koń maści muzycznej" / Tadeusz Śliwiak / Wydawnictwo Literackie 1986

3. "Wiersze wybrane Bolesław Leśmian" / Czytelnik / 1956 / opr. Mieczysław Jastrun

4. "Dzieła zebrane Cyprian Norwid" / PIW / TI / 1966 / opr. Juliusz W. Gomulicki

5. "Wybór poezji Bolesław Leśmian" / PIW / 1987 / opr. Ryszard Matuszewski

6. "Poezje zebrane Bolesław Leśmian" / Algo / opr. Aleksander Madyda

 

WITRYNY WWW

1. www.wierszowisko.waw.pl

Sporo wierszy autorów uporządkowanych według klucza alfabetycznego

Komentarz: Dużo błędów i niezgodności z tekstem oryginalnym zapewne w wyniku pomyłki edytorskiej. Chaos na stronie.


2. http://sjp.pwn.pl/szukaj/

Słownik języka polskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. PWN

Komentarz: Niepewna skuteczność, zapytanie wymaga dodatkowej weryfikacji w innych źródłach.


3. www.sjp.pl

Słownik ortograficzny, języka polskiego, wyrazów obcych i słownik do gier słownych w jednym.

Komentarz: Szybko reagujący słownik ale z ograniczonymi rekordami.


4. http://synonimy.ux.pl/

Słownik synonimów autorstwa Marcina Miłkowskiego.

Komentarz: Sprawny, szybki, uspołeczniony słownik.


5. www.pbi.edu.pl

Polska Biblioteka Internetowa jest jednym z filarów Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej, który zakłada zwiększenie kreatywności uczniów oraz mobilizację do samokształcenia i samodzielnego korzystania ze źródeł we wszystkich grupach wiekowych.

Komentarz: Wobec powyższej deklaracji (przywołanej ze strony) Biblioteka Internetowa dysponuje niepełnymi, bez wyjaśnienia przyczyny zbiorami (na dzień 14.03.2001 r.), np: u Wacława Potockiego brak "Baba", "Bankiet włoski", "Baranie flaki albo nalewajki", "Chłopi", etc. u wielu pozostałych autorów podobnie. Zatem wartość merytoryczna a w konsekwencji i edukacyjna nie jest wysoka i wymaga weryfikacji.


6. www.boy-zelenski.pl

Strona biograficzna - Tadeusz Boy-Żeleński.

Komentarz: Sprawia wrażenie zastałej, opuszczonej, porzuconej.
Z niewiadomych powodów autorzy strony pozostają w ukryciu.


7. http://biografie.eu.interia.pl/

Witryna prezentująca biografie nie tylko poetów i pisarzy.

Komentarz: Jednakże jej głównym źródłem zdają się być zasoby Wikipedii, wygląda na stronę zorientowaną na utrzymywanie się z reklam.


8. www.staropolska.pl + www.staropolska.pl/slownik/

STAROPOLSKA to serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej zawiera także przyjemny i inspirujący słownik staropolski.

Komentarz: Ciekawa i dopracowana inicjatywa. Rzetelna w przekazie. Komunikatywna i czytelna.


9. http://literat.ug.edu.pl/

PROJEKT BADAWCZO-NAUKOWY BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE
KATEDRA KULTUROZNAWSTWA WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET GDAŃSKI

Komentarz: Pełna ale sucha, jakby plastikowa/sztuczna. Brak rozszerzonych opisów, komentarzy, opracowań dla poszczególnych autorów i ich dorobku. A przyjmując, że jest to projekt finansowany przez UNESCO a realizowany przez środowisko akademickie to reprezentacja dla jego potencjału intelektualnego i badawczego budzi raczej zdumienie niż akceptację i zrozumienie.

 

10. www.spxvi.edu.pl

Słownik polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii NaukPOZOSTAŁE

1. Zasoby Biblioteki Narodowej

 
top